ماه: نوامبر 2023

چراغ خاموش صنایع در بن‌بست ضعف زیرساختها/کمبود برق کی رفع می‌شود؟

چراغ خاموش صنایع در بن‌بست ضعف زیرساختها/کمبود برق کی رفع می‌شود؟ به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر چراغ خاموش صنایع در بن‌بست ضعف زیرساختها/کمبود برق کی رفع می‌شود؟…