اقدام کینه‌توزانه دولت کانادا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

اقدام کینه‌توزانه دولت کانادا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اقدام کینه‌توزانه دولت کانادا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به گزارش سوالات شرعی…

همه ظرفیت‌های تنگستان برای مشارکت حداکثری در انتخابات استفاده شود

همه ظرفیت‌های تنگستان برای مشارکت حداکثری در انتخابات استفاده شود به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر همه ظرفیت‌های تنگستان برای مشارکت حداکثری در انتخابات استفاده شود به گزارش…