آماده باش یگانهای مقابله بابلایای طبیعی قرارگاه منطقه‌ای شمال‌غرب

آماده باش یگانهای مقابله بابلایای طبیعی قرارگاه منطقه‌ای شمال‌غرب به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر آماده باش یگانهای مقابله بابلایای طبیعی قرارگاه منطقه‌ای شمال‌غرب امیر سرتیپ علی حاجیلو…