ماه: آوریل 2024

برخورد قضایی با خاطیان مجتمع ورزشی مختلط لواسان/متصدی برکنار شد

برخورد قضایی با خاطیان مجتمع ورزشی مختلط لواسان/متصدی برکنار شد به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر برخورد قضایی با خاطیان مجتمع ورزشی مختلط لواسان/متصدی برکنار شد عباس نوروزی،…