ماه: آوریل 2024

اقدامات پلیس آمریکا نمی‌تواند صدای دانشجویان معترض را خاموش کند

اقدامات پلیس آمریکا نمی‌تواند صدای دانشجویان معترض را خاموش کند به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اقدامات پلیس آمریکا نمی‌تواند صدای دانشجویان معترض را خاموش کند کنعانی سخنگوی…