ماه: سپتامبر 2023

نمایشگاه پایگاه‌های اسوه بسیج سپاه ناحیه بهاباد افتتاح شد

نمایشگاه پایگاه‌های اسوه بسیج سپاه ناحیه بهاباد افتتاح شد به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر نمایشگاه پایگاه‌های اسوه بسیج سپاه ناحیه بهاباد افتتاح شد به گزارش خبرنگار سایت…