ماه: جولای 2018

گیربکس

گیربکس بالابر برای حمل بار و نفر بین طبقات فروشگاه از بالابر استفاده می گردد. بالابر های مغازه ای یا فروشگاهی از یک الکتروموتور بالابر ، گیربکس بالابر ، قرقره…