ماه: می 2023

صاحبان مشاغل یزد از مزایای قانون مالیات‌ مستقیم بهره‌مند می‌شوند

صاحبان مشاغل یزد از مزایای قانون مالیات‌ مستقیم بهره‌مند می‌شوند به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر صاحبان مشاغل یزد از مزایای قانون مالیات‌ مستقیم بهره‌مند می‌شوند به گزارش…