ماه: سپتامبر 2022

عیادت فرمانده انتظامی گیلان از مجروحان اغتشاشات اخیر گیلان

عیادت فرمانده انتظامی گیلان از مجروحان اغتشاشات اخیر گیلان به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر عیادت فرمانده انتظامی گیلان از مجروحان اغتشاشات اخیر گیلان به گزارش خبرنگار سایت…