یمن کشورهای متجاوز را به قبول مطالبات برحق و عادلانه خود
فراخواند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر یمن کشورهای متجاوز را به قبول مطالبات برحق و عادلانه خود
فراخواند
به گزارش سوالات شرعی و احکام به نقل از المسیره، مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن کشورهای متجاوز به این کشور را به قبول مطالبات برحق و عادلانه که می تواند تاثیر مثبت زیادی در کمک به تحقق صلح و پایان جنگ و حل پرونده های متعدد منجر گردد، فرا خواند.
بر اساس این گزارش، رئیس شورای عالی سیاسی یمن در سخنانی به مناسبت پنجاه و نهمین سالروز انقال ۱۴ اکتبر به تمام کسانی که تقسیم یمن را در سر می پرورانند توصیه کرد که دست از این خواب های کینه توزانه بردارند چرا که تنها به صورت یکپارچه و متحد شاهد ثبات خواهد بود.
المشاط همچنین مردم یمن را به ادامه تمسک به یمن مستقل دعوت کرد و گفت: انقلاب ۱۴ اکتبر انقلاب تمام یمنی ها از صعده تا عدن و از الحدیده تا السایت احکامه بود و کسی که از تاثیرات آن در دهه چهل و پنجاه قرن گذشته وقوف داشته باشد این حقیقت را درک خواهد کرد.
وی تاکید کرد: به همین دلیل من تمام به تمام افرادی که خواب تقسیم و تجزیه یمن را در سر دارند توصیه می کنم که از این خواب ها دست بردارند چرا که یمن تنها به صورت یکپارچه و متحد از ثبات برخوردار خواهد بود و منافع یمن و منطقه حکم می کند که یمن یکپارچه باقی بماند و بدون آن همه در خطر خواهند بود.
رئیس شورای عالی سیاسی یمن همچنین همه را به جانبداری مطلق از یمن و ملت یکپارچه و متحد آن و تداوم مخالفت با وابستگی و تبعیت دعوت کرد. امیدوارم از خبر یمن کشورهای متجاوز را به قبول مطالبات برحق و عادلانه خود
فراخواند
راضی بوده باشید.

یمن کشورهای متجاوز را به قبول مطالبات برحق و عادلانه خود
فراخواند  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۰-۱۴ ۰۲:۴۱:۵۵