مسئله تامین حقابه هیرمند با تفاهم ایران و طالبان قابل حل
است

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر مسئله تامین حقابه هیرمند با تفاهم ایران و طالبان قابل حل
است
به گزارش خبرنگار سایت احکام، احمد وحیدی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران در اصفهان در پاسخ به خبرنگار سایت احکام در خصوص موضع وزارت کشور برای تأمین حقابه هیرمند و تالاب هامون از سوی دولت افغانستان، اظهار داشت: حقابه یک حق تاریخی ما است و حاکمان افغانستان و طالبان بارها به آن اقرار کردند.
وی ادامه داد: آنها می‌گویند آبی نیست اما به هر حال این ابهام وجود دارد که آب هست یا نیست؛ ما اعتقاد داریم آب هست و می‌شود حقابه را تأمین کرد.
وزیر کشور با بیان اینکه با هماهنگی که وزارت خارجه انجام می‌دهد از حوضه هیرمند بازدید خواهیم داشت، ابراز داشت: براساس برخی گزارش‌ها آب هست و باید آب را بدهند و طالبان بارها گفتند که حقابه هامون را قبول داریم و صحیح می‌دانیم و خواهیم داد. با وجود این اگر آبی نبود طبیعتاً در موقعی که آب نیست تعهد طالبان موضوعیت ندارد.
وحیدی با بیان اینکه موضوع حقابه هامون باید با تفاهم حل شود، خاطرنشان کرد: طالبان باید بگذارد مسئولان ذی ربط ما از نزدیک وضعیت سد را بررسی کنند زیرا مردم ما در شرق کشور و بویژه سیستان و بلوچستان از این شرایط و کمبود آب بسیار آسیب دیدند و باید با تفاهم این را حل کنند که سو تفاهمی پیش نیاید. امیدوارم از خبر مسئله تامین حقابه هیرمند با تفاهم ایران و طالبان قابل حل
است
راضی بوده باشید.

مسئله تامین حقابه هیرمند با تفاهم ایران و طالبان قابل حل
است  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۵-۱۹ ۱۶:۵۴:۱۱