حضور رئیس قوه قضاییه در شورای اداری و شورای قضایی خراسان
جنوبی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر حضور رئیس قوه قضاییه در شورای اداری و شورای قضایی خراسان
جنوبی
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در سیزدهمین سفر استانی به خراسان جنوبی در جلسه شورای اداری و شورای قضایی شرکت کرد و همچنین با اقشار مختلف مردم این استان نیز دیدار و گفتگو کرد. امیدوارم از خبر حضور رئیس قوه قضاییه در شورای اداری و شورای قضایی خراسان
جنوبی
راضی بوده باشید.

حضور رئیس قوه قضاییه در شورای اداری و شورای قضایی خراسان
جنوبی  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۱-۱۱ ۰۲:۴۱:۳۷