وی
وقتی در برابر اتهام تناقض گویی قرار می‌گیرد می‌گوید: «گویی اگر از یک

بقیه درادامه مطلب
نفر انتقاد کردیم تا آخر عمر و در هر شرایطی باید انتقاد کنیم و اگر از کسی
حمایت کردیم همیشه باید حمایت کنیم. زمانی که آنها در رأس قوه مجریه بودند
طبعا انتقاداتی داشتم و اکنون که مظلوم واقع شده‌اند از آنها دفاع می‌کنم.

دیدگاهتان را بنویسید