برهم صالح گروه های سیاسی عراق را به گفتگوی جدی دعوت
کرد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر برهم صالح گروه های سیاسی عراق را به گفتگوی جدی دعوت
کرد
به گزارش سوالات شرعی و احکام به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، «برهم صالح» رئیس جمهور این کشور گفتگوی جدی را که گروه های سیاسی عراق در آن شرکت دارند، خواستار شد.
بر اساس این گزارش، برهم صالح روز جمعه در سخنرانی خود طی حضور در مراسم میلاد نبوی شریف در شهر الاعظمیه در بغداد گفت: ما باید در این مناسبت دروس گذشت و همزیستی را از سیره نبی محمد که دولتی بر مبانی انسانی بنا نهاد و منادی حق، عدالت، رحمت و صلح بود فرا گیریم.
وی همچنین افزود که الاعظمیه و کاظمین در کنار بغداد نقش مهمی در جلوگیری از فتنه دارند و نماد اتحاد و همبستگی بین مردم عراق بشمار می روند.
برهم صالح در عین حال ادامه داد: تلاش های گروه های تروریستی برای اینکه اقدامات خود را با دین حنیف اسلام توجیه نمایند با شکست مواجه شد و کسانی که قصد چسباندن تروریسم و افراط گرایی به مسلمانان را داشتند ناکام ماندند.
وی گفت: عراق در لحظه سرنوشت ساز و دو راهی قرار گرفته است و یا باید به عقب و نزاع های داخلی بازگردد یا با اراده ای یکپارچه با چالش های بزرگ پیش روی خود مواجه شود و نیازها و مطالبات مردم را پاسخ گوید.
برهم صالح افزود: نبود ثبات دائم، کشور و مردم را دچار فرسایش می کند و مجال را برای دخالت های خارجی باز می نماید.
رئیس جمهور عراق با بیان اینکه ادامه وضع موجود عراق قابل قبول نیست، افزود که تشکیل دولت در این کشور خیلی به طول می انجامد و معطل ماندن مفاد قانون اساسی ادامه دارد و اوضاع معیشتی و خدماتی وضعیت بدی دارد و بیش از این نمی توان از مردم عراق خواست صبر کنند.
برهم صالح با بیان اینکه یک سال کامل از برگزاری انتخابات گذشته و هنوز اقدامات قانونی تکمیل نشده است و این قابل پذیرش نیست تمام گروه های سیاسی را به گفتگوی جدی بر اساس منافع کشور و مردم عراق دعوت کرد. امیدوارم از خبر برهم صالح گروه های سیاسی عراق را به گفتگوی جدی دعوت
کرد
راضی بوده باشید.

برهم صالح گروه های سیاسی عراق را به گفتگوی جدی دعوت
کرد  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۰-۰۸ ۰۲:۳۹:۱۰