اولویت آمریکاراه‌حل دیپلماتیک است/برای آتش بس در غزه تلاش می‌کنیم

اولویت آمریکاراه‌حل دیپلماتیک است/برای آتش بس در غزه تلاش می‌کنیم به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اولویت آمریکاراه‌حل دیپلماتیک است/برای آتش بس در غزه تلاش می‌کنیم به گزارش…