نظرسنجی؛ حمایت قاطع فلسطینی‌ها از گروه‌های مسلح در کرانه باختری

نظرسنجی؛ حمایت قاطع فلسطینی‌ها از گروه‌های مسلح در کرانه باختری به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر نظرسنجی؛ حمایت قاطع فلسطینی‌ها از گروه‌های مسلح در کرانه باختری به گزارش…

درخواست نیروهای پشتیبانی سریع برای برقراری آتش‌بس دائمی در سودان

درخواست نیروهای پشتیبانی سریع برای برقراری آتش‌بس دائمی در سودان به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر درخواست نیروهای پشتیبانی سریع برای برقراری آتش‌بس دائمی در سودان به گزارش…