فراخوان اردنی‌ها برای تظاهرات ضداسرائیلی مقابل سفارت تل آویو

فراخوان اردنی‌ها برای تظاهرات ضداسرائیلی مقابل سفارت تل آویو به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر فراخوان اردنی‌ها برای تظاهرات ضداسرائیلی مقابل سفارت تل آویو به گزارش سوالات شرعی…