دسته: اموزش احکام دینی

ساختار اداری در ملارد ناکارآمد است/لزوم امیدآفرینی در جامعه

ساختار اداری در ملارد ناکارآمد است/لزوم امیدآفرینی در جامعه به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ساختار اداری در ملارد ناکارآمد است/لزوم امیدآفرینی در جامعه حق وردی نماینده مردم…