دسته: اموزش احکام دینی

آئین تکریم و معارفه رئیس بیمارستان امام حسین(ع)بهارستان برگزار شد

آئین تکریم و معارفه رئیس بیمارستان امام حسین(ع)بهارستان برگزار شد به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر آئین تکریم و معارفه رئیس بیمارستان امام حسین(ع)بهارستان برگزار شد به گزارش…