دسته: اموزش احکام دینی

اجرای رزمایش «راه ابریشم» برای دانش‌آموزان پشت کنکوری لرستان

اجرای رزمایش «راه ابریشم» برای دانش‌آموزان پشت کنکوری لرستان به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اجرای رزمایش «راه ابریشم» برای دانش‌آموزان پشت کنکوری لرستان مجید طایف در گفت…