دسته: اموزش احکام دینی

گفت‌وگوی تلفنی امیرعبداللهیان با جوزف بورل پیرامون تحولات فلسطین

گفت‌وگوی تلفنی امیرعبداللهیان با جوزف بورل پیرامون تحولات فلسطین به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر گفت‌وگوی تلفنی امیرعبداللهیان با جوزف بورل پیرامون تحولات فلسطین به گزارش سوالات شرعی…

سخنگوی حماس: به اهدافمان دست یافتیم؛ آماده مذاکرات آتش‌بس هستیم

سخنگوی حماس: به اهدافمان دست یافتیم؛ آماده مذاکرات آتش‌بس هستیم به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر سخنگوی حماس: به اهدافمان دست یافتیم؛ آماده مذاکرات آتش‌بس هستیم به گزارش…