دسته: اموزش احکام دینی

انتقاد کشاورزان لرستانی از تاخیر در پرداخت غرامت‌های بیمه‌ای

انتقاد کشاورزان لرستانی از تاخیر در پرداخت غرامت‌های بیمه‌ای به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر انتقاد کشاورزان لرستانی از تاخیر در پرداخت غرامت‌های بیمه‌ای سوالات شرعی و احکام…