ماه: جولای 2023

جزیره خارگ مهمترین زیستگاه اکوسیستم‌های مرجانی است

جزیره خارگ مهمترین زیستگاه اکوسیستم‌های مرجانی است به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر جزیره خارگ مهمترین زیستگاه اکوسیستم‌های مرجانی است به گزارش خبرنگار سایت احکام، عبدالرحمن مرادزاده یک…

پرداخت بیش از ۱۷هزار میلیاردریال به طرح‌های اشتغالزایی در خوزستان

پرداخت بیش از ۱۷هزار میلیاردریال به طرح‌های اشتغالزایی در خوزستان به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر پرداخت بیش از ۱۷هزار میلیاردریال به طرح‌های اشتغالزایی در خوزستان به گزارش…