ماه: جولای 2023

اعتراضات فرانسه/استقرار ۴۵هزار نیروی سرکوب و بازداشت ۴۷۱ معترض

اعتراضات فرانسه/استقرار ۴۵هزار نیروی سرکوب و بازداشت ۴۷۱ معترض به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اعتراضات فرانسه/استقرار ۴۵هزار نیروی سرکوب و بازداشت ۴۷۱ معترض به گزارش سوالات شرعی…