۵٠ میلیارد تومان اعتبار برای اصلاح شبکه آب یاسوج تخصیص
یافت

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ۵٠ میلیارد تومان اعتبار برای اصلاح شبکه آب یاسوج تخصیص
یافت
به گزارش سوالات شرعی و احکام، محمد صالح پاراد افزود: تنها در یاسوج اعتبار ۲۲۰ میلیاردی برای اصلاح و توسعه شبکه آب مصوب شده که بیش از ۵۰ میلیارد تومان آن نیز تخصیص یافته و عملیاتی شده است.
پاراد تصریح کرد: در سایر نقاط استان در راستای محرومیت زدایی در حوزه آب، آبرسانی جهادی به بیش از ۱۸۴ روستا در حال انجام است.
پاراد ابراز داشت: پروژه فاضلاب چرام که تقریباً مدت‌ها در رکود بود با تزریق اعتبار ۴۰ میلیاردی «که تاکنون نیمی از آن محقق شده» جانی دوباره گرفته و در حال کار است.
پاراد خاطرنشان کرد: تصفیه خانه آب یاسوج تزریق اعتبار شده و در حال فعالیت است و در سایر نقاط استان نیز پروژه‌هایی در حال اجرا است. امیدوارم از خبر ۵٠ میلیارد تومان اعتبار برای اصلاح شبکه آب یاسوج تخصیص
یافت
راضی بوده باشید.

۵٠ میلیارد تومان اعتبار برای اصلاح شبکه آب یاسوج تخصیص
یافت  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۱-۲۸ ۰۲:۳۷:۴۹