۱۸ نماینده مجلس با نمایندگان تشکل های گردشگری دیدار
کردند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ۱۸ نماینده مجلس با نمایندگان تشکل های گردشگری دیدار
کردند
به گزارش خبرنگار سایت احکام، ۱۸ نماینده مجلس و اعضای فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری پیرامون مسائل مختلف صنعت گردشگری در حضور معاون گردشگری با نمایندگان اصناف و تشکل‌های گردشگری از جمله دفاتر خدمات مسافرتی، هتلداران، راهنمایان گردشگری، بوم گردی‌ها، مؤسسات آموزشی و غیره دیدار کردند.
این دیدار امشب ۱۵ آبان ماه در یکی از هتل‌های تهران برگزار شد و در آن مسائل مختلف صنعت گردشگری از سوی نمایندگان تشکل‌ها بیان شد. همچنین نمایندگان مجلس نیز با شنیدن این مطالبات قول همکاری را به آنها دادند.
اختصاص بودجه تبلیغات به گردشگری، موضوع پیگیری برای حل مشکل طرح توسعه صنعت برق و تأثیر مخرب آن در تأسیسات گردشگری، استفاده از ظرفیت آموزش در گردشگری بخشی از این مطالبات بود. امیدوارم از خبر ۱۸ نماینده مجلس با نمایندگان تشکل های گردشگری دیدار
کردند
راضی بوده باشید.

۱۸ نماینده مجلس با نمایندگان تشکل های گردشگری دیدار
کردند  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۱-۰۷ ۰۲:۳۹:۴۴