گفتگوی تلفنی وزیر دفاع قطر با همتایان آمریکایی و
انگلیسی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر گفتگوی تلفنی وزیر دفاع قطر با همتایان آمریکایی و
انگلیسی
به گزارش سوالات شرعی و احکام به نقل از خبرگزاری رسمی قطر (قنا)، «خالد بن محمد العطیه» وزیر دفاع قطر به صورت تلفنی با «لوید آستین» همتای آمریکایی خود رایزنی کرد.
بر اساس این گزارش، وزیر دفاع آمریکا شامگاه چهارشنبه تماس تلفنی را از لوید آستین وزیر دفاع آمریکا دریافت کرد و دو طرف در این گفتگوی تلفنی پیرامون روابط دوجانبه در زمینه نظامی و راهکارهای تقویت و توسعه آن رایزنی کردند.
وزیر دفاع قطر در یک تماس تلفنی دیگر، با «جویدو کروستیو» وزیر دفاع انگلیس گفتگو کرد.
در این گفتگوی تلفنی روابط دوجانبه بین دو کشور در زمینه نظامی و راهکارهای تقویت و توسعه آن مورد بحث قرار گرفت.
وزیر دفاع قطر در این گفتگوی تلفنی تعیین کروستیو به عنوان وزیر دفاع انگلیس را تبریک گفت. امیدوارم از خبر گفتگوی تلفنی وزیر دفاع قطر با همتایان آمریکایی و
انگلیسی
راضی بوده باشید.

گفتگوی تلفنی وزیر دفاع قطر با همتایان آمریکایی و
انگلیسی  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۱-۰۹ ۰۲:۳۷:۳۶