پشت پرده تجمع چندملیتی‌ها در برلین برعلیه ایران

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر پشت پرده تجمع چندملیتی‌ها در برلین برعلیه ایران دیروز جمعی در برلین آلمان علیه ایران راهپیمایی کردند؛ البته پس از ساعاتی ماهیت شرکت کنندگان در این تجمع مشخص شد که در این فیلم گزارش آن را مشاهده می‌کنید. امیدوارم از خبر پشت پرده تجمع چندملیتی‌ها در برلین برعلیه ایران راضی بوده باشید.

پشت پرده تجمع چندملیتی‌ها در برلین برعلیه ایران  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۰-۲۴ ۰۲:۴۰:۰۵