پرونده همسر مهناز افشار

سوالات شرعی و جنسی

فرارو:او گفت که یاسین رامین “با قرار وثیقه سنگین بازداشت است و پرونده وی در حال رسیدگی است.”

پیش
از این دادستان تهران از صدور قرار وثیقه ۲۹میلیاردتومانی از بازداشت متهم
شرکت رشد وابسته به سازمان هلال احمر خبر داده و گفته بود: «پرونده مطروحه
با اعلام شکایت سازمان هلال احمردر دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است.
بازپرس برای متهم قرار وثیقه ۲۹ میلیارد تومانی صادر کرد که به لحاظ عجز از
تودیع وثیقه به زندان معرفی شده است.»

یاسین رامین پسر محمد علی رامین از مدیران دولت محمود احمدی نژاد و همسر مهناز افشار بازیگر سینما است.

پرونده یاسین رامین مرتبط با واردات دارو است.

دیدگاهتان را بنویسید