پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان با دقت کافی همراه
باشد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان با دقت کافی همراه
باشد
به گزارش خبرنگار سایت احکام، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر یکشنبه در دیدار با مسئولین دانشگاه فرهنگیان بوشهر و دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در این دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه فرهنگیان از مراکز استراتژیک و کلید تمدن است.
وی با بیان اینکه کار شما کار بزرگی است، اضافه کرد: دانشگاه فرهنگیان مهمترین دانشگاه کشور است و باید حساسیت ویژه‌ای نسبت به این دانشگاه مهم و تأثیرگذار داشته باشیم.
امام جمعه بوشهر بیان کرد: کانون آفرینش تمدن و رسیدن به حوزه پیشرفت درون زا، حوزه علم، فناوری و دانش است که مهمترین آنها، آموزش و پرورش است.
وی افزود: دانشگاه فرهنگیان به عنوان تولید کننده نیرو برای تولید دانش و دانشمند در مهمترین بخش حوزه ایجاد تمدن که آموزش و پرورش است، مطرح است.
آیت‌الله صفایی بوشهری افزود: برای آفرینش شخصیت‌های تراز تحقق تمدن باید در پذیرش دانشجویان این دانشگاه بسیار دقت شود و شخصیت‌هایی جذب شوند که در همه زمینه‌ها الگو باشند. امیدوارم از خبر پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان با دقت کافی همراه
باشد
راضی بوده باشید.

پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان با دقت کافی همراه
باشد  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۰-۲۴ ۰۲:۳۹:۴۲