واگذاری ورزشگاه امام رضا(ع) و شهید کاظمی به سرخابی‌ها منتفی
شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر واگذاری ورزشگاه امام رضا(ع) و شهید کاظمی به سرخابی‌ها منتفی
شد
توضیحات جوادی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران را در خصوص منتفی شدن واگذاری ورزشگاه امام رضا(ع) و شهید کاظمی به سرخابی‌ها را مشاهده می‌کنید. امیدوارم از خبر واگذاری ورزشگاه امام رضا(ع) و شهید کاظمی به سرخابی‌ها منتفی
شد
راضی بوده باشید.

واگذاری ورزشگاه امام رضا(ع) و شهید کاظمی به سرخابی‌ها منتفی
شد  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۰-۱۲ ۰۲:۴۰:۴۹