هیچ گونه مماشاتی با تضییع کنندگان حقوق بیت المال
نداریم

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر هیچ گونه مماشاتی با تضییع کنندگان حقوق بیت المال
نداریم
به گزارش خبرنگار سایت احکام، علی شعبانی در پنجمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین که عصر شنبه در سالن شهید سلیمانی دادگستری قزوین برگزار شد اظهار کرد: ما موظفیم در جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال به فعل و ترک فعل مدیران رسیدگی کنیم.
وی عنوان کرد: دستگاه قضا نیز مانند هر سازمان و دستگاه دیگری موافق پیشرفت عمران و آبادی کشور است ولی در برابر تضییع حقوق بیت المال و قانون شکنی می‌ایستد.
این مسئول مطرح کرد: برای ما تفاوتی ندارد که تضییع حقوق بیت المال توسط شخص و یا اشخاص دارای جایگاه انجام شده باشد، در صورت محرض شدن جرم هر فردی باید پاسخگو ی عملکرد خود باشد و این مسئله که ممکن است افراد از استان رفته باشند و یا در جایگاه گذشته خود قرار نداشته باشند تغییر دهنده مسئله نخواهد بود.
رئیس دادگستری استان قزوین با اشاره به طرح موضوع بیمارستان ١٠٠٠ تخت خوابی قزوین ادامه داد: در خصوص رسیدگی به این مسئله باید تمام دستگاه‌هایی که در این موضوع ذی نفع هستند در یک کارگروه به تبادل عقیده و دیدگاه بپردازند و نتیجه نهایی این کارگروه در شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین مورد بررسی و رسیدگی قرار بگیرد. امیدوارم از خبر هیچ گونه مماشاتی با تضییع کنندگان حقوق بیت المال
نداریم
راضی بوده باشید.

هیچ گونه مماشاتی با تضییع کنندگان حقوق بیت المال
نداریم  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۱-۲۰ ۰۲:۴۱:۱۳