هویت‌بخشی و تقویت خلاقیت دانش‌آموزان مهم‌ترین رسالت
معلمان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر هویت‌بخشی و تقویت خلاقیت دانش‌آموزان مهم‌ترین رسالت
معلمان
به گزارش خبرنگار سایت احکام، سجاد گلی شامگاه شنبه در همایش آموزشی «دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری و دیرآموز» که با حضور آموزگاران دوره ابتدایی برگزار شد با بیان اینکه کار معلمی فقط در انتقال مباحث علمی و ارتقای سطح تحصیلی دانش آموزان خلاصه نمی‌شود، اظهار کرد: دوره ابتدایی به عنوان منشأ تحول و خلاقیت نیازمند توجه نهادهای ذیربط در امر تعلیم و تربیت است.
وی به رسالت اصلی معلمان اشاره کرد و گفت: تربیت نیروی کارآمد به منظور هویت‌بخشی به نسل حاضر برای فردای جامعه رسالت معلمان است که باید برون داد فعالیت‌های آموزشی و پرورشی به صورت تربیت نیروی انسانی کارآمد نمود پیدا کند.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان سرعین نقش الگویی معلمان در اذهان دانش آموزان را مورد تأکید قرار داد و افزود: معلمان با وظیفه رهبری نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی کشور وظیفه خطیر شخصیت‌سازی و هدایت‌گری در جامعه را بر عهده دارند.
گلی بر اهمیت تعامل خانه و مدرسه در پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی تاکید کرد و گفت: دانش آموزان زمانی از تعلیم و تربیت موفق برخوردار می‌شوند که بین عوامل مختلف آن، مشارکت و همکاری همه جانبه وجود داشته باشد.
وی با تاکید بر ارتقای مهارت حرفه‌ای معلمان برای مواجهه کارآمد با جنبه‌های مختلف فرایند یاددهی و یادگیری ادامه داد: بدون شک در بین عوامل تعلیم و تربیت، نقش خانه و مدرسه از بقیه تعیین کننده‌تر است و عوامل آموزشی و پرورشی مدارس بیش از پیش در شکل گیری این ارتباط تلاش می‌کنند. امیدوارم از خبر هویت‌بخشی و تقویت خلاقیت دانش‌آموزان مهم‌ترین رسالت
معلمان
راضی بوده باشید.

هویت‌بخشی و تقویت خلاقیت دانش‌آموزان مهم‌ترین رسالت
معلمان  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۱-۲۷ ۰۲:۳۹:۴۹