همکاری پژوهشی دانشگاه‌ها در طرح‌های دفاعی تسهیل می
شود

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر همکاری پژوهشی دانشگاه‌ها در طرح‌های دفاعی تسهیل می
شود
به گزارش سوالات شرعی و احکام به نقل از وزارت علوم، علی شمسی‌پور افزود: با تعامل صورت گرفته با وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح، موافقت اولیه اعطای امریه سربازی به محققان پسادکترا و کسر خدمت دانشجویان ارشد و دکترا که پایان‌نامه‌های مرتبط با حوزه دفاعی دارند، فراهم شده است.
وی ادامه داد: مقرر شد مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح اذن مقام معظم رهبری را برای این امر اخذ کنند و در صورت موافقت برای تسهیل همکاری پژوهشی دانشگاه‌ها با حوزه دفاعی، دفتری (دفتر تعامل) در دانشگاه‌ها ایجاد می‌شود.
دفتر تعامل پیگیری کارهای اداری قراردادهای پژوهشی
شمسی‌پور افزود: این دفتر که در برخی دانشگاه‌های بزرگ و مرتبط با حوزه دفاعی دایر می‌شود، پیگیری کارهای اداری قراردادهای پژوهشی، معافیت تحصیلی، کسری سربازی مربوط به پارساهای نیازمحور، امریه پسادکترا، امریه فناوری و سربازی را برعهده دارد.
مدیرکل حوزه وزارتی وزارت علوم تاکید کرد: هدف اصلی این طرح، خدمت‌رسانی به جامعه فرهیخته دانشگاهی، صرفه‌جویی در زمان و تسهیل امور است و تنها یک کارشناس اداری در این دفتر حضور خواهد داشت.
وی افزود: قراردادهای همکاری پژوهشی متعددی طی سال‌های قبل میان وزارت دفاع و دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی برای افزایش قدرت دفاعی کشور منعقد و اجرا شده و بسیاری دستاوردها و پیشرفت‌های حوزه دفاعی در نتیجه این همکاری است. امیدوارم از خبر همکاری پژوهشی دانشگاه‌ها در طرح‌های دفاعی تسهیل می
شود
راضی بوده باشید.

همکاری پژوهشی دانشگاه‌ها در طرح‌های دفاعی تسهیل می
شود  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۰-۲۱ ۰۲:۳۹:۵۵