مجلس نمایندگان آمریکا بودجه نظامی ۸۵۸ میلیارد دلاری را تصویب
کرد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر مجلس نمایندگان آمریکا بودجه نظامی ۸۵۸ میلیارد دلاری را تصویب
کرد
به گزارش سوالات شرعی و احکام به نقل از روسیا الیوم، مجلس نمایندگان آمریکا در جلسه روز پنج شنبه خود قانون بودجه نظامی این کشور برای سال مالی آینده (۲۰۲۳) را به ارزش ۸۵۸ میلیارد دلار تصویب کرد.
بر اساس این گزارش، پیش نویس بودجه نظامی آمریکا قبل از این توسط کمیسیون های ذیربط در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا مورد موافقت قرار گرفته بود.
این بودجه همچنین شامل اختصاص حداقل ۸۰۰ میلیون دلار به عنوان کمک های امنیتی به اوکراین است.
پیش بینی می شود که این بودجه هفته آینده توسط مجلس سنای آمریکا تصویب شود و برای امضا توسط کاخ سفید به رئیس جمهور ارسال گردد. امیدوارم از خبر مجلس نمایندگان آمریکا بودجه نظامی ۸۵۸ میلیارد دلاری را تصویب
کرد
راضی بوده باشید.

مجلس نمایندگان آمریکا بودجه نظامی ۸۵۸ میلیارد دلاری را تصویب
کرد  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۲-۰۹ ۰۲:۳۸:۱۳