مانور جهادی شرکت توزیع نیروی برق در برازجان برگزار
شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر مانور جهادی شرکت توزیع نیروی برق در برازجان برگزار
شد
حسین شمسی فرد در گفت و گو با خبرنگار سایت احکام اظهار داشت: مانور جهادی در مدیریت امور برق برازجان با هماهنگی معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ با حضور ۱۰ گروه و با هدف افزایش سطح آمادگی نیروهای عملیاتی برگزار شد.
مدیر امور برق برازجان بیان کرد: در این مانور همچنین چهار دستگاه خودرو سبک و پنج دستگاه بالابر بکارگیری شد.
شمسی فرد ادامه داد: در این مانور که در محدوده شهر برازجان و مناطق پیرامونی آن برگزار شد در مجموع ۱۵۰ رکورد اعلام شده و نقاط مشکل دار برقی برطرف شد.
وی اظهار کرد: ۳۲ نیروی شرکت کننده در مانور در قالب ۱۰ گروه سناریو تعریف شده برای مانور را به بهترین نحو ممکن اجرایی کردند. امیدوارم از خبر مانور جهادی شرکت توزیع نیروی برق در برازجان برگزار
شد
راضی بوده باشید.

مانور جهادی شرکت توزیع نیروی برق در برازجان برگزار
شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۲۵ ۰۲:۳۹:۴۰