فیلم پشت پرده فرار از زندان اوین از زبان شاهدان
ماجرا

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر فیلم پشت پرده فرار از زندان اوین از زبان شاهدان
ماجرا
شب گذشته درگیری میان زندانیان محکومیت مالی و سرقت سبب تحریق کارگاه خیاطی زندان اوین شد که در ادامه با دخالت ماموران انتظامی و آتش‌نشانی اطفا حریق انجام شد و آرامش به زندان بازگشت. امیدوارم از خبر فیلم پشت پرده فرار از زندان اوین از زبان شاهدان
ماجرا
راضی بوده باشید.

فیلم پشت پرده فرار از زندان اوین از زبان شاهدان
ماجرا  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۰-۱۷ ۰۲:۴۲:۴۷