خانوم نکایی در بیمارستان سوانح و سوختگی ساری بستری بود و سه روز قبل برای تکمیل درمان به بیمارستان مشهد
منتقل می شود که به دلیل شدت سوختگی جان خود را از دست می‌دهد..

 

فوت بانوی فوتبالیست نکایی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید