عوامل اصلی اغتشاشات در مهاباد شناسایی و برخورد شوند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر عوامل اصلی اغتشاشات در مهاباد شناسایی و برخورد شوند به گزارش سوالات شرعی و احکام، سایت احکاماب پوراکبر در خصوص ناآرامی‌های اخیر در مهاباد اظهار کرد: تاکنون با بیشتر خانواده‌های جان باختگان حادثه‌های اخیر شهرستان مهاباد دیدار کرده و ضمن بیان همدردی با خانواده‌های این جان باختگان قول پیگیری و بررسی عامل اصلی و برخورد را داده ایم.
پور اکبر گفت: ما از همان روزهای نخست صف اغتشاشگران را از معترضین جدا کردیم و پیگیر حق و حقوق قانونی خانواده‌های داغدار خواهیم شد تا برای مردم شفاف سازی کنیم و دشمن نتواند از این راه موجب نا امنی و اختلاف شود.
وی، با بیان اینکه عوامل اصلی تهدید مغازه داران و مردم را شناسایی خواهیم کرد، افزود: به صورت قانونی با آنها برخورد خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد عده‌ای موجب نا امنی و بسته شدن مغازه‌ها به هر دلیلی شوند و زندگی و آرامش عمومی مردم را به خطر بیندازند.
دادستان مهاباد اضافه کرد: با همکاری و همیاری کسبه و مردم سعی خواهیم کرد دوباره آرامش و جریان زندگی را به شهرستان مهاباد برگردانیم.
به گزارش سوالات شرعی و احکام، سایت احکاماب پوراکبر در خصوص ناآرامی‌های اخیر در مهاباد اظهار کرد: تاکنون با بیشتر خانواده‌های جان باختگان حادثه‌های اخیر شهرستان مهاباد دیدار کرده و ضمن بیان همدردی با خانواده‌های این جان باختگان قول پیگیری و بررسی عامل اصلی و برخورد را داده ایم.
پور اکبر گفت: ما از همان روزهای نخست صف اغتشاشگران را از معترضین جدا کردیم و پیگیر حق و حقوق قانونی خانواده‌های داغدار خواهیم شد تا برای مردم شفاف سازی کنیم و دشمن نتواند از این راه موجب نا امنی و اختلاف شود.
وی، با بیان اینکه عوامل اصلی تهدید مغازه داران و مردم را شناسایی خواهیم کرد، افزود: به صورت قانونی با آنها برخورد خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد عده‌ای موجب نا امنی و بسته شدن مغازه‌ها به هر دلیلی شوند و زندگی و آرامش عمومی مردم را به خطر بیندازند.
دادستان مهاباد اضافه کرد: با همکاری و همیاری کسبه و مردم سعی خواهیم کرد دوباره آرامش و جریان زندگی را به شهرستان مهاباد برگردانیم. امیدوارم از خبر عوامل اصلی اغتشاشات در مهاباد شناسایی و برخورد شوند راضی بوده باشید.

عوامل اصلی اغتشاشات در مهاباد شناسایی و برخورد شوند  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۱-۲۱ ۰۲:۳۹:۳۴