صدور کیفرخواست ۱۰۵ پرونده مرتبط با ناآرامی‌های اخیر در
خوزستان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر صدور کیفرخواست ۱۰۵ پرونده مرتبط با ناآرامی‌های اخیر در
خوزستان
به گزارش سوالات شرعی و احکام، علی دهقانی در این باره اظهار کرد: کیفرخواست ۱۰۵ پرونده دستگیرشدگان حوادث اخیر در این استان صادر و به محاکم قضائی استان ارسال شده است.
وی ادامه داد: افراد دستگیر شده در اغتشاشات اخیر، پایش و عناصر اصلی و لیدرها از افراد فریب خورده و کسانی که به صورت هیجانی وارد این اغتشاشات شده بودند، تفکیک شدند.
دهقانی گفت: این تعداد پرونده ۲۱۳ نفر متهم دارد و برای سه فقره آن تعیین وقت شده است که به زودی محاکمه متهمان آن‌ها آغاز می‌شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان افزود: مابقی پرونده‌ها نیز به زودی تعیین وقت می‌شود و در شعب خاصی که برای رسیدگی به این پرونده‌ها در نظر گرفته شده است، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
وی در پایان گفت: پرونده سایر متهمان نیز در مراحل تحقیقات و رسیدگی مقدماتی است. امیدوارم از خبر صدور کیفرخواست ۱۰۵ پرونده مرتبط با ناآرامی‌های اخیر در
خوزستان
راضی بوده باشید.

صدور کیفرخواست ۱۰۵ پرونده مرتبط با ناآرامی‌های اخیر در
خوزستان  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۰-۲۶ ۰۲:۴۹:۱۱