سی و یکمین اهدای عضو سال جاری در یزد رقم خورد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر سی و یکمین اهدای عضو سال جاری در یزد رقم خورد به گزارش خبرنگار سایت احکام، مرحومه فاطمه صغری طالبی ۵۳ ساله که به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، اعضای خود را به بیماران نیازمند اهدا کرد.
کبد و کلیه های این ایثارگردر بیمارستان ابوعلی سینای شیراز به بیماران نیازمند پیوند شد. امیدوارم از خبر سی و یکمین اهدای عضو سال جاری در یزد رقم خورد راضی بوده باشید.

سی و یکمین اهدای عضو سال جاری در یزد رقم خورد  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۰-۳۱ ۰۲:۴۱:۰۹