رنگ بندی نقشه کرونایی کشور تغییر کرد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر رنگ بندی نقشه کرونایی کشور تغییر کرد به گزارش سوالات شرعی و احکام، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد: تعداد شهرهای قرمز همانند هفته‌های گذشته، در عدد صفر باقی ماند.
همچنین، تعداد شهرهای نارنجی نیز به ۱۸ شهر رسید.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، تعداد شهرهای زرد از ۲۰۰ به ۱۹۲ و تعداد شهرهای آبی از ۲۳۲ به ۲۳۸ شهر رسید. امیدوارم از خبر رنگ بندی نقشه کرونایی کشور تغییر کرد راضی بوده باشید.

رنگ بندی نقشه کرونایی کشور تغییر کرد  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۰-۰۸ ۰۲:۴۱:۰۶