رئیس جدید سازمان غذا و دارو منصوب شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر رئیس جدید سازمان غذا و دارو منصوب شد به گزارش سوالات شرعی و احکام، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت در حکمی سیدحیدر محمدی را به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو منصوب کرد.
پیش از این، بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو بود که در دو هفته گذشته استعفا داد و به دنبال آن، محمود بیگلر به عنوان سرپرست سازمان غذا و دارو منصوب شده بود.
همچنین، سیدحیدر محمدی تا چندی قبل، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو بود.
وی سپس به عنوان دبیر ستاد اجرایی طرح دارویاری منصوب شد. امیدوارم از خبر رئیس جدید سازمان غذا و دارو منصوب شد راضی بوده باشید.

رئیس جدید سازمان غذا و دارو منصوب شد  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۱-۰۸ ۰۲:۴۰:۰۸