دلیل مستحب بودن رفتن به دستشویی با پای چپ

در دین اسلام مستحب است که موقعه ورود به توالت باید با پای چپ وارد شویم و موقعه خارج شدن با پای راست خارج شویم دلیل مستحب بودن رفتن با پای چپ به توالت هنوز هم که هنوزه دلیل و حکمت اصلی ان در اسلام به طور کامل روشن  و معلوم نشده است ولی در کتاب احکام منقول شده است که علیت مستحب بودن رفتن به دستشویی با چپ این هست که اگر فردی در هنگام ورود به دستشویی با پای راست دچار سکته قلبی یا مغزی شود سنگینی بدن ان شخص بر روی پای چپ میفتد و در ان هنگام شخص داخل دستشویی میفتد ولی اگر همان موقعه سکته قلبی یا مغزی با پای چپ وارد دستشویی شده باشد فرد به بیرون از توالت میفتد

دلیل مستحت بودن رفتن  به دستشویی با پای چپ برای مسلمانان این بوده که برای جلوگیری  از فوت در محیط ناپاک و اهانت نشدن به شخصیت و حیثیت فرد مسلمان بوده است

دیدگاهتان را بنویسید