دستگیری افرادی پلیس‌نما در اغتشاشات اخیر

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر دستگیری افرادی پلیس‌نما در اغتشاشات اخیر اشتری، فرمانده کل انتظامی کشور گفت: در روزهای اخیر افرادی را دستگیر کردیم که در نقش پلیس اقدام به تیراندازی در بین جمعیت می‌کردند؛ این افراد از سوی گروه‌های ضدانقلاب خط می‌گرفتند. امیدوارم از خبر دستگیری افرادی پلیس‌نما در اغتشاشات اخیر راضی بوده باشید.

دستگیری افرادی پلیس‌نما در اغتشاشات اخیر  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۰-۱۲ ۰۲:۴۰:۱۴