دادستان جدید میبد منصوب شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر دادستان جدید میبد منصوب شد به گزارش سوالات شرعی و احکام، با صدور حکمی از سوی حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه، چمران بهارلوئی به عنوان دادستان جدید شهرستان میبد منصوب شد.
در متن این حکم آمده است: «امید است با در نظر داشتن اهمیت امر قضا و مسئولیت‌های سنگین ناشی از آن، اجرای عدالت اسلامی و رسیدگی به محرومین و ستمدیدگان و حمایت از حقوق مشروع مردم را سر لوحه کار خود قرار داده و در انجام وظایف موفق باشید.»
پیش از بهارلوئی، باقرپور، عهده‌دار دادستانی شهرستان میبد بود. امیدوارم از خبر دادستان جدید میبد منصوب شد راضی بوده باشید.

دادستان جدید میبد منصوب شد  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۰-۰۵ ۰۲:۴۸:۲۳