خبر خوب وزیر اقتصاد برای سهامداران عدالت؛ واریز سود سهام
عدالت

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر خبر خوب وزیر اقتصاد برای سهامداران عدالت؛ واریز سود سهام
عدالت
به گزارش سوالات شرعی و احکام، وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی گفت: در جلسه امروز شورای عالی بورس تصویب شد تا سود سهام عدالت شرکت‌های بورسی تا پایان آذر ماه برای ۴۹ میلیون سهامدار واریز شود، نحوه دریافت سود باقیمانده نیز تا پایان سال جاری یا سال آینده اعلام می‌شود. امیدوارم از خبر خبر خوب وزیر اقتصاد برای سهامداران عدالت؛ واریز سود سهام
عدالت
راضی بوده باشید.

خبر خوب وزیر اقتصاد برای سهامداران عدالت؛ واریز سود سهام
عدالت  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۱-۰۲ ۰۲:۴۱:۲۵