حکم نماز خواندن در اتوبوس، هواپیما و قطار

نماز خواندن در اتوبوس ، حکم نماز خواندن در قطار

بقیه در ادامه مطلب

نماز خواندن در اتوبوس ، هواپیما و قطار چه حکمی دارد

هنگام سفر به دلیل جابه جایی و در حرکت بودن سوالاتی در رابطه با نماز خواندن پیش می آید که در قالب احکام نماز خواند در اتوبوس ، قطار و هواپیما در ادامه خواهید خواند.نماز خواندن

نماز خواندن

سفر، تأثیراتی در نماز دارد و احکامی در مورد نماز بر مسافر مترتب می گردد که دانستن آن برای مکلفین ضروری است.
برخی آداب و احکام نماز مسافر را از نگاه مراجع عظام تقلید منتشر می شود :
خواندن نماز واجب در قطار و اتوبوس (در حال حرکت) جایز نیست، بلکه مسافر باید صبر کند تا قطار و اتوبوس توقف کند و مسافر پیاده شده، نماز واجب را بر روی زمین و با آرامش بدن و رو به قبله بخواند. ولی اگر نماز قضا می شود، بر مسافران واجب است که از راننده بخواهند که اتوبوس را در مکان مناسبی متوقف نماید و بر راننده اجابت درخواست آنان واجب است، اما اگر قطار یا اتوبوس توقف نمی کند، در این صورت لازم است نماز را در داخل قطار یا اتوبوس بخواند. (توضیح المسایل محشی/۱/۸۴۱)

نماز خواندن در اتوبوس

حکم نماز خواندن در اتوبوس و وسایل حمل و نقل دیگر

و اما حکم نماز در هواپیما فرق می کند، زیرا بعضی از هواپیماها اتاق کوچکی به عنوان نمازخانه دارند، در این صورت چنان چه قبله قابل تشخیص بوده و بدن دارای آرامش باشد، عده ای از فقها نماز در هواپیما را اجازه می دهند. پس در این مورد باید به رساله فقها مراجعه شود. تمام آن چه آوردیم در مورد نماز واجب بود، اما نماز خواندن مستحبی در قطار و اتوبوس و هواپیما اشکال ندارد و مراعات قبله و آرامش بدن در آن حال شرط نیست.

 

دیدگاهتان را بنویسید