حزب الله: لبنان نیازمند ثبات سیاسی است

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر حزب الله: لبنان نیازمند ثبات سیاسی است به گزارش سوالات شرعی و احکام به نقل از المنار، معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله در خطبه های نماز جمعه گفت: مقاومت بار دیگر ثابت کرد که قدرتی حقیقی و عاملی اصلی برای ثبات لبنان و دستیابی به حقوق آن است و همانگونه که در کسب حقوق نفت و گاز لبنان نقشی اساسی ایفا کرد در صیانت از این حقوق در برابر سرقت و غارت و تضمین اجرای تفاهم ترسیم مرزهای دریایی که به لبنان اجازه استخراج بی قید و شرط ثروت های نفت و گاز و استفاده از آن برای پویایی اقتصاد ملی را می دهد هم نقشی اساسی ایفا خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، «شیخ علی دعموش» معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله تاکید کرد: لبنان به ثبات سیاسی و قانونی نیاز دارد تا بتواند از ثروت های نفت و گاز خود بهره گیری کرده و مشکلات و بحران های خود را در شرایطی مناسب حل کند.
وی با بیان اینکه این کار با انتخاب رئیس جمهور جدید و تشکیل دولتی برخوردار از تمام اختیارات آغاز می شود، افزود: حزب الله برای رفع موانع تشکیل دولت بسیار تلاش می کند و خواهان این است که دولت امروز قبل از فردا تشکیل شود تا بتواند به حل مشکلاتی که مردم لبنان با آن مواجه هستند، بپردازد.
شیخ علی دعموش گفت: ما خواهان رئیس جمهوری وطن دوست و شجاع هستیم که اولویتش منافع کشور باشد نه رئیس جمهوری وابسته که اولویتش کسب رضایت سفارتخانه ها است. سفارتخانه ها رئیس جمهوری وطن دوست که به سود کشور فعالیت نماید، ایجاد نمی کنند بلکه رئیس جمهوری وابسته ایجاد می کنند که منافع خارج را بر منافع ملی مقدم می شمارد.
معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله همچنین تصریح کرد: دخالت سفارتخانه ها در انتخاب رئیس جمهور موجب عمیق شدن چندپارچگی و پیچیده شدن این امر می شود و کشور را به سمت خلاء سوق می دهد. هر کس خواهان ثبات است باید در راستای توافق و تفاهم بین لبنانی ها اقدام نماید چرا که توافق، عامل اصلی ثبات سیاسی است که کشور ما در این شرایط دشوار به آن نیاز دارد. امیدوارم از خبر حزب الله: لبنان نیازمند ثبات سیاسی است راضی بوده باشید.

حزب الله: لبنان نیازمند ثبات سیاسی است  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۰-۲۲ ۰۲:۳۷:۰۲