حامیان ویرانی ایران شعار «زندگی» برای مردم ایران سر
می‌دهند!!

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر حامیان ویرانی ایران شعار «زندگی» برای مردم ایران سر
می‌دهند!!
به گزارش سوالات شرعی و احکام، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در انتقاد از تعارض شرم آور مسئولان و سخنگویان برخی کشورها در توئیتی اظهار داشت: تعارض شرم آوری است که سخنگویان رسمی و مسئولان عالیرتبه دولتی که با اِعلام و اِعمال سیاست «فشار حداکثری» و «تحریم های ویرانگر و خرد کننده»، می‌خواستند مردم ایران را به زانو درآورند، امروز سخن از «غمخواری» و «هواداری» مردم ایران می‌زنند!
وی همچنین تاکید کرد: از آن متعارض‌تر آنکه رسانه‌هایشان درگیری‌های خیابانی، تخریب و ویرانگری را تشویق و انگیزه‌های قومی را تحریک می‌کنند اما شعار «زندگی» برای مردم ایران سر می‌دهند!!
سخنگوی وزارت امور خارجه‬ خاطرنشان کرد: ‏نفاق و ریاکاری دشمن اصلی ملت ایران پایانی ندارد!!! امیدوارم از خبر حامیان ویرانی ایران شعار «زندگی» برای مردم ایران سر
می‌دهند!!
راضی بوده باشید.

حامیان ویرانی ایران شعار «زندگی» برای مردم ایران سر
می‌دهند!!  در تاریخ ۲۰۲۲-۰۹-۲۸ ۰۲:۴۰:۵۷