جسمانى بودن معراج | پاسخ سوالات شرعی | سوالات شرعی و احکام

بهترین سایت پاسخ به سوالات شرعی و احکام

حضرت آیت الله جوادی آملی
حضرت آیت الله جوادی آملی

 

جسمانى بودن معراج

 

هرگاه از هفت آسمان سخن به ميان مى آيد، چنان بيان مى شود كه مراد اين آسمان كه بشر به آن نگاه مى كند، نيست. آيا اين تعبير با اعتقاد به جسمانى بودن معراج پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله) منافات ندارد؟

 

در پاسخ به اين پرسش بايد به چند مطلب توجه داشت.

 

مطلب اول: در معراج پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله)  هم جسم حضرت حضور داشت و هم روحش.

مطلب دوم: بعيد است اين آسمانى كه الان كفار و ملحدان سفينه هاى فضايى به آن مى فرستند، آسمانى باشد كه قرآن كريم به آن اشاره دارد؛ چون در قرآن كريم فرمود: «لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ؛ درهاى آسمان ها به روى كفار باز نيست»[۱۵۲]. اگر منظور اين آسمان ظاهرى است كه صحيح نيست؛ زيرا اين آسمان مرتب محل تردد سفينه هاى فضايى كافران است. پس معلوم مى شود منظور از آسمان، آسمان معنوى است.

شاهد ديگر آن است كه فرمود: «وَ أَوْحى فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها؛ امرهر آسمانى را به مسؤولش ارسال كرده است.»[۱۵۳] آن وقت آسمان هاى ظاهرى در حكم ابدان و آسمان هاى معنوى به منزله غيب و ارواح آسمان هاى ظاهريند كه درهاى آن ها به روى كفار باز نمى شود و مدبرات امر در واقع با ارواح اين آسمان ها ارتباط دارند. در سايه اداره آسمان هاى باطنى اين آسمان هاى ظاهرى نيز اداره مى شود.

مطلب سوم: در قرآن كريم فرمود: «إِنّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ»[۱۵۴]. ستاره هايى كه شما مى بينيد همگى زينت آسمان اول به شمار مى آيند. از مجموع مطالب فوق اين نتيجه حاصل مى شود كه اولاً، منظور خداوند از آسمان هاى هفت گانه آسمان هاى معنوى اند نه مادى و ثانيا، هيچ منافاتى با معراج پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله)  ندارند؛ چون معراج ايشان هم جسمانى بود و هم روحانى.

 

[۱۵۲]. سوره اعراف۷: آيه ۴۰.

شاید این مطالب را هم بپسندید:

[۱۵۳]. سوره فصلت۴۱: آيه ۱۲.

[۱۵۴]. سوره صافات۳۷: آيه ۶.

 

منبع: پاسخ سوالات شرعی برگرفته از  «توصیه ها،پرسش ها و پاسخ ها حضرت آیت الله جوادی آملی»

 

 

 

بهترین سایت پاسخ به سوالات شرعی و احکام

دیدگاهتان را بنویسید