توضیحات وزیر ارشاد درباره قانون عفاف و حجاب

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر توضیحات وزیر ارشاد درباره قانون عفاف و حجاب اسماعیلی وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی گفت: سابقه‌ی قانون عفاف و حجاب نشان میدهد اجرای آن در دوره های مختلف به سلایق مدیران گره خورده بوده است. امیدوارم از خبر توضیحات وزیر ارشاد درباره قانون عفاف و حجاب راضی بوده باشید.

توضیحات وزیر ارشاد درباره قانون عفاف و حجاب  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۲-۱۸ ۰۲:۴۵:۲۰